Kroužky a pravidelné aktivity 

Kroužky MC

 • Pohádka s tetou ( příležitostné hlídání dětí )
 • Cvičeníčko pro nejmenší od 2 měsíců ( Hajánci, Broučcci, Opičky )
 • Mimořádné kurzy a akce pro děti i rodiče
 • Komunitní setkávání v herničce
 • Mimořádné besedy,naučné workshopy a přednášky

 • Profi kurzy 

 • Hudební škola Yamaha od 4 měsíců do 6 let
 • Jóga pro dospělé
 • Helen Doron - angličtina pro děti
 • Šikulíček, Minišikulíček 

  KURZY VEDENÉ LEKTORY 


  Helen Doron angličtina pro děti 

  Všechny kurzy Helen Doron English, bez ohledu na to, pro jakou věkovou skupinu byly navrženy, jsou založeny na čtyřech základních principech, které přispívají k nespornému úspěchu metody.

  Děláme z učení zábavu. Výuková metoda Helen Doron bere v potaz jedinečné přístupy dětí k výuce a používá hry, pohyb, hudbu a spoustu zábavy, aby tak maximalizovala přirozenou dětskou lásku k učení a tendenci absorbovat jazyk. Ať už tříměsíční, tříletí, desetiletí nebo sedmnáctiletí, děti a mládež si užívají naše hodiny, které jsou hojně strukturované, ale přesto za všech okolností zábavné a dynamické.

  Hudební škola Yamaha

  Online zápis na: www.yamahakurzy.cz

  Informace na tel.: 731 066 100

  Program HŠ YAMAHA "Robátka" je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Plyšový tuleň Robbie, který děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života - koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

  Doporučený věk: od 4 do 18 měsíc

  Program HŠ YAMAHA "První krůčky k hudbě" vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů-moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

  Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let

  Program HŠ YAMAHA "Rytmické krůčky" je již cílená hudební průprava pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti. K tomu slouží zejména: vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje, rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel, intonace pomocí solmizačních slabik, orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů, cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby. Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje...) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání. Veškeré hudební nástroje jsou dětem na výuku k dispozici, kromě flétny. Flétnu je třeba mít vlastní, a to nejen z hygienických důvodů, ale také kvůli domácí přípravě.

  Doporučený věk: 4-6 let


  Jóga úterý  večer v klubovně s Pavlou

  MÁTE DOTAZ ? 

  Dotazy na kurzy pište zde, my se vám ozveme co nejdříve zpět.