POPIS KURZŮ A AKTIVIT

Aktivity

 • Předporodní příprava
 • Dulí poradna
 • Homeopatická poradna

Kroužky MC

 • Pohádka s tetou ( příležitostné hlídání dětí )
 • Cvičeníčko pro nejmenší od 2 měsíců ( Hajánci, Broučcci, Opičky )
 • Kroužky pro děti vedené aktivními maminkami ( Šikulíček, Všeználek, Předškoláček )
 • DIY  KLUBÍK tvoření
 • Cvičení pro děti - "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"
 • Pohádkové tanečky
 • Mimořádné kurzy a akce pro děti i rodiče
 • Komunitní setkávání v herničce
 • Mimořádné besedy,naučné workshopy a přednášky

 • Profi kurzy

 • Hudební škola Yamaha od 4 měsíců do 6 let
 • Jóga pro dospělé a maminky s možností hlídání dětí
 • Dance4mom - tanec maminek s miminky v klokankách
 • Intuitivní tanec
 • Helen Doron - angličtina pro děti
 • Hra na kytaru
 • Pohádka s tetou Bárou a Evou

  Dopolední klub s programem pro děti cca od 2 let bez rodičů. Děti stráví dopoledne v příjemném prostředí mateřského centra, kde pro ně bude připravený zábavný a všestranně rozvíjející program. Program zahrnuje pohybové aktivity ( cvičení, tanečky, kolektivní a pohybové hry ), hudební aktivity ( zpívánky, hudební nástroje ), výtvarné aktivity ( malování, lepení, stříhání, vyrábění ) a další zájmovou činnost. Děti se začlení do kolektivu, pomalu si zvykají na odloučení od maminky a učí se spolupráci a ohleduplnosti k ostatním. Při výběru aktivit je kladen důraz na vhodnost pro konkrétní věk a podporu v celkovém tělesném i duševním vývoji dítěte. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Podporujeme děti ve zvládání základních hygienických návyků, dohlížíme na dodržování pitného režimu a dbáme na bezpečnost dětí. Naším hlavním cílem je spokojené a usměvavé dítě.

  Termín PONDĚLÍ A PÁTEK 8:30 - 12:30 


  Bára Fedorová

  koordinátorka hlídání dětí

  777 601 338


  Pohádko-hlídání

  Dětský koutek "pohádko-hraní" je hlídaný. Hlídací "tety" jsou maminky, které mají skvělý vztah k dětem a jsou připravené na vaše děti dohlédnout při hraní a poskytnout jim pomocnou ruku při podání občerstvení, návštěvě toalety atd.

  Dětský koutek je určen dětem od 2  let. Koutek je vám k dispozici v pondělí a ve středu            ( úřední dny Měú ) od 8.30 do 12.00 a 13:30 do 17:30.

  Při přijetí vašeho dítěte do dětského koutku si, prosíme, prostudujte provozní řád dětského koutku. Návštěvníci úřadu mají hlídání 1 hodinu zdarma. Ostatní hradí 60,-Kč / hodina.

  Po dobu polední přestávky není možné děti v koutku ponechat, není zde nikdo přítomen.

  Rezervace předem nejsou nutné.

  Předporodní příprava - dula Lenka

  Hlavní témata:

  1. běžné potíže v těhotenství (fyzické i psychické)
  2. info o těho-poradně a vyšetření v těhotenství
  3. strava těhotné ženy
  4. správným cvičením a dýcháním k porodu
  5. cvičení Spinning babies
  6. výběr porodnice
  7. porodní přání (plán)
  8. info o těhotenství, porodu, šestinedělí
  9. hormony při porodu
  10. doprovod k porodu
  11. co je bonding
  12. laktační poradenství (info o kojení - před porodem i prakticky po porodu)
  13. rady a porady po porodu (příp. návštěva doma)
  14. manipulace s novorozencem
  15. komunikace s miminkem, bezplenkování, šátkování

  Dulí doporučení a podpora vždy vychází z osobního postoje a přání rodičky

  Přípravu vede Lenka Trešlová www.dulalenka.cz lektorka předporodní přípravy, certifikovaná dula České Asociace Dul rezervace: tel: 723 508 383, lenka.treslova@email.cz

  Termín: středa 19:30 (nebo jindy po dohodě) cena: 350,-Kč za individuální konzultaci, 150,-Kč za hromadnou (2 a více rodiček) konzultaci

  Homeopatická poradna

  Metoda, která patří mezi alternativní přístupy k chápání a léčbě nemocí. Pomáhá léčit nejen příznaky onemocnění, ale i jejich původ, zlepšuje celkový zdravotní stav jedince. S její pomocí lze zvládat jak akutní stavy fyzického onemocnění či psychických potíží, tak i dlouhodobé problémy a chronická onemocnění.

  "Osvojila jsem si systém jemných terapeutických přístupů, které lidem pomáhají srovnat se po stránce psychické a fyzické. Vycházím z předpokladu a zkušenosti, že dlouhodobě působící stres na člověka způsobuje řadu psychických i fyzických obtíží. Stres je velmi subjektivní a jedinečné vnímání skutečnosti každého z nás a právě proto je zde nutný individuální přístup k jedinci a jeho specifickému mentálnímu nastavení."

  Homeopatika mohou být jemnou a účinnou alternativou ale i doplňkem alopatické medicíny. Nejčastější využití homeopatie u dospělých:

  1. stres a následné fyzické problémy jím způsobené (bolesti hlavy, nemoci...)
  2. nespavost
  3. úzkost, panika, fobie a deprese
  4. podstatné životní změny (homeopatie může být použita jako účinný pomocník a průvodce) - dospívání, rozvod, ztráta práce, úmrtí blízkého člověka ...
  5. akutní nemoci a úrazy
  6. chronické bolesti a onemocnění
  7. problémy v těhotenství, během porodu a po něm

  U dětí se homeopatika nejvíce používají v následujících případech :

  1. akutní nemoci a úrazy
  2. problémy se socializací, začleněním se do kolektivu (začátek či změna školy, školky...)
  3. změna životní situace v rodině (narození sourozence, rozvod rodičů, úmrtí blízké osoby...)
  4. strachy a úzkosti, deprese
  5. problémy s koncentrací a učením...

  Bachova květová terapie

  Terapie, která je velmi úzce spojena s homeopatií. Použití květových esencí je zaměřeno na stav mysli, který ovlivňuje kvalitu života po psychické i fyzické stránce. Působením namíchaných květových esencí dochází k postupnému zklidnění mysli a nastolení rovnováhy, která mohla být narušena v dávné či bezprostřední minulosti. Esence pracují s emocemi člověka jako je smutek, deprese, úzkost, panika... jsou vhodné i na dlouhodobě narušený stav mysli (nízké sebevědomí, přehnaná starost o druhé, chorobná nerozhodnost, žárlivost atd.). Bachovy esence jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.


  BSc. Dana Procházková (Homeopatka, BFRP terapeutka)

  Vystudovala v Londýně na University of Greenwich na fakultě Zdraví a Sociální péče obor Alternativní Terapie pro Management Stresu. Během svého pobytu ve Velké Británii absolvovala při oxfordském Bachově centru systém Bachových květových esencí a pracovala jako terapeutka u Neal's Yard Remedies v Covent Garden v Londýně. V Čechách završila studium homeopatie a autopatie na Homeopatické akademii v Praze. Ve své praxi používá poznatky i mnoha dalších terapií, se kterými se seznámila během svých studií - aromaterapie, bylinné terapie, nutriční terapie, psychologického poradenství, Reiki atd.

  Termín čtvrtek 17:00 - 20:00

  Cena:

  • homeopatické sezení - úvodní konzultace cca 2 hodiny 1200 Kč
  • kontrolní konzultace 600 Kč
  • děti, úvodní konzultace 900 Kč
  • děti kontrola 400 Kč
  • Bachova květová terapie - úvodní konzultace cca 1 hodina 550 Kč
  • kontrola do 30 min 250 Kč
  • lahvička namíchaných esencí 150 Kč
  • Rezervace: tel: 731 624 377, e-mail : dana.homeo@gmail.co

  Cvičeníčko pro nejmenší

  Hajánci - pro ležící miminka

  Opičky - pro chodící děti

  Broučci - pro lezoucí až chodící batolátka

  V průběhu 45minut protáhneme tělíčka při říkankách a písničkách, pohrajeme si, zaskáčeme a zaposilujeme na míčích, zazpíváme při hudebních nástrojích, pro větší puzzle, zvířátka-karty, víčka, tanec, míčky, dětské hry. Naším hlavním cílem je spokojené a usměvavé dítě.

  Kdy: Vždy v úterý

  9.15 - 10:00

  Mimísci I, Hajánci (2 -8 m.), Petra Hermanová se Sofinkou

  10:15-11:00

  Mimísci II, Broučci (6-12 m.), Lenka Trešlová s Klárkou

  11:15-12:00

  Mimísci III, Opičky (1 - 2r), Lenka Trešlová s Klárkou

  Cena: 110,-Kč za lekci nebo 900,-Kč permanentka na 10 lekcí - pokračování od září pravidelně

  Rezervace: mcpohadka.jesenice@gmail.com

  Lektorky:

  Lenka Trešlová (dula, dětská sestra, suplující učitel v agnlickém programu soukromé MŠ, lektor cvičení pro miminka a batolata, mám tři děti, zajímá mě dětská psychologie, porodnictví)

  tel: 723 508 383, lenka.treslova@email.cz

  Petra Hermanová (zakladatelka miniškoličky, pracovnice v sociálních službách se zaměřením na péči o děti, zdravotník ČČK, lektorka kurzů cvičení pro kojence a batolata, předporodní přípravy, jógy pro děti, praxe profesionální chůvy v rodině se šesti dětmi a v MŠ, další kurzy a semináře v oboru, mám dvě děti)

  tel.: 724 514 024, peta.her@gmail.com

  Šikulíček, Všeználek a předškoláček  

  Kurzy jsou  vedené maminkou Zdenkou Holadovou

  Šikulíček tvoření pro děti 

  nejmenším dětem pomáhají maminky, větší děti tvoří samy. Zkoušíme různé techniky (prstové a akrylové barvy, vodovky, pastelky, voskovky, fixy, samolepky, štětec, houbička, nůžky...), pracujeme s různým materiálem (papír, dřevo...) a vždy si vyrobíme něco hezkého a poučného na aktuální téma (roční období, svátky, zvyky a tradice)

  Předškoláček 

  hravě předškolákem - rozvoj předškolních dovedností - grafomotorika, výslovnost, slovní zásoba, komunikace, sluchové a zrakové vnímání, orientace v čase a prostoru, pozornost

  Všeználek 

  Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti u dětí v oblasti percepčně-kognitivní funkcí. 

  Kurz je zaměřený na podporu vnímání, myšlení, paměti, pozornosti, fantazie, jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky. Naučíme se spoustu věcí, které dětem usnadní nejen práci a spolupráci v MŠ, ale i pozdější předškolní přípravu.  

  Zaměříme se na:

  • Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky (uvolnění ruky a správný úchop)
  • Rozvoj sluchového, zrakového vnímání a vnímání času a prostoru
  • Rozvoj logického myšlení, řeči a základních matematických představ

  DIY KLUBÍK 

  PRO DĚTI OD 3-6 LET 

  "DIY klubík". : pro deti od 3-6let ve spolupráci s maminkami...

  Klubík pro tvořivé dětičky v doprovodu s maminkami, co se rády zapojí - práce s různorodým materiálem za využití mnoha kreativních technik a pomůcek - rozvoj jemné motoriky a fantazie spolu s nácvikem trpělivosti.

  Lektorka : Tereza Starostová
  Zápis na email : terstar14@gmail.com

  Hudební škola Yamaha

  www.yamahakurzy.cz

  Hlídání bez hranic

  Mezigenerační hlídání s maminkou Zdenkou Holadovou je novým projektem, který má za cíl vzájemné propojení generací. Babičky a dědečkové přichází do kurzu, společně si hrají, čtou, naslouchají...

  Kdy: každou středu 8:00 - 12:00

  Středa 8:00 - 9:00 kreativní hodinka

  9:00 - 12:00 hraní, zpívání a naslouchání

  Cena hlídání s programem a tvořením 100,-Kč / hodina 

  Počet míst je omezen, rezervace na pohadkakurzy@seznam.cz  

  lektorka : Zdenka Holadová

  Dance4mom

  Dance4mom je fitness-taneční program určený především ženám na mateřské a rodičovské dovolené a ženám s malými dětmi, které nemají hlídání a nebo nechtějí své děti opouštět kvůli své sportovní aktivitě. Dance4mom se inspiroval podobnými programy ze zahraničí, především z Anglie a Ameriky.

  Cena za lekci jednorázovou je 120 Kč,

  permannetky na 5   lekcí 550
  Kč na 10 lekcí 1100

  Kontakt Mgr. Lucie Trubačová
  606 489 411
  Dance4mom®
  info@dance4mom.cz
  www.dance4mom.cz  Intuitivní tanec 

  ... je svobodný spontánní tanec na inspirativní hudbu,

  ... je uzdravující meditací v pohybu,

  ... je cestou k probouzení RADOSTI a POCITU ŠTĚSTÍ v našem životě,

  ... je bezprostřední způsob, jak vyjádřit své přirozené rytmy a své skutečné pocity

  Jak Intuitivní setkání probíhá

  Setkání je pro ženy . Některé ženy doslova přibíhají na poslední chvíli - z auta po cestě z práce, jiné z kuchyně a od dětí...

  Tančíme v dlouhých sukních, abychom byly svobodné v pohybu, mohly se různě točit, vířit a sukni zapojovat do pohybu. Používáme také šátky.

  Setkání začíná posezením u "ohně", zklidněním, krátkou meditací, sdílením - pokaždé jinak a v jiném pořadí - intuitivně podle situace.

  Po úvodním zklidnění a povídání - velmi často smíchu a uvolnění, přichází tančení. Tančíme přibližně 60 minut.

  Každé Tančení má své téma - tančily jsme například "Vnitřní ženu", na "Vzá-jemnost". Při sestavování hudby na daný večer se nechávám vést v meditaci - věřím v moudrost Vesmíru a Stvořitele. Vždy s úžasem hledím na moudrost Vesmíru, který vše dokonale poskládá - jednotlivé skladby, písně a ženy, které přijdou.

  Čas strávený při intuitivním tanci je DÁREK SAMA SOBĚ = vědomě jsme SAMY SE SEBOU. Při intuitivním tanci je úplně jedno, jak kdo vypadá. A to je VELMI OSVOBOZUJÍCÍ. Každá žena si to užívá ve svém vlastním rytmu a vyjádření, tančí pro sebe a se sebou. Při tanci jde o to ponořit se do hudby, do sebe a nechat průchod svým pocitům a emocím, aniž by je někdo soudil a hodnotil. Je to prožívání v přítomném okamžiku živě - v přímém přenosu.

  SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY od 21.11.

  Celoroční aktivity pro předškolní děti.

  Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

  V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
  Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

  Lektorka : Tereza Starostová
  Cena : 50Kc/lekci, max. kapacita 10 dětí
  Zápis na email : terstar14@gmail.com


  Helen Doron angličtina pro děti 

  Všechny kurzy Helen Doron English, bez ohledu na to, pro jakou věkovou skupinu byly navrženy, jsou založeny na čtyřech základních principech, které přispívají k nespornému úspěchu metody.

  Děláme z učení zábavu. Výuková metoda Helen Doron bere v potaz jedinečné přístupy dětí k výuce a používá hry, pohyb, hudbu a spoustu zábavy, aby tak maximalizovala přirozenou dětskou lásku k učení a tendenci absorbovat jazyk. Ať už tříměsíční, tříletí, desetiletí nebo sedmnáctiletí, děti a mládež si užívají naše hodiny, které jsou hojně strukturované, ale přesto za všech okolností zábavné a dynamické.

  Pravidelné kurzy od 5.10.:

  15:30-16:15 Polly Reads and Writes (6-9 let)

  16:30-17:15 It´s a Baby Dragon (18m.-3 roky)

  17:30-18:15 Fun with Flupe (3-6 let)

  Ukázkové hodiny zdarma budou 5.10. :

  14:45 It´s a Baby Dragon (18m.-3 roky)

  15:30 Jump with Joey (5-9 let)

  17:30 Fun with Flupe (3-6 let)

  Na ukázkové hodiny je třeba se přihlásit zde

  Jóga úterý  večer v klubovně s Pavlou

  Lekce 18:30 do 19:30 od 6.2.2018

  Jóga nebude 13.2., 20.3., 10.4.

  Poslední lekce před prázdninami 5.6.

  Můžete také využít rychlou rezervaci Online rezervace

  Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.