Kroužky a pravidelné aktivity 

Kroužky MC

 • Pohádka s tetou ( příležitostné hlídání dětí )
 • Cvičeníčko pro nejmenší od 2 měsíců ( Hajánci, Broučcci, Opičky )
 • Kroužky pro děti vedené aktivními maminkami ( Šikulíček, Všeználek, Předškoláček )
 • Tanečky s Hankou
 • Mimořádné kurzy a akce pro děti i rodiče
 • Komunitní setkávání v herničce
 • Mimořádné besedy,naučné workshopy a přednášky

 • Profi kurzy 

 • Hudební škola Yamaha od 4 měsíců do 6 let
 • Jóga pro dospělé
 • Jóga pro děti
 • Dance4mom - tanec maminek s miminky v klokankách
 • Intuitivní tanec
 • Helen Doron - angličtina pro děti
 • Pohádková "MINIŠKOLIČKA" s tetou  Zdeňkou  

  Dopolední klub s programem pro děti cca od 2 let bez rodičů. Děti stráví dopoledne v příjemném prostředí mateřského centra, kde pro ně bude připravený zábavný a všestranně rozvíjející program. Program zahrnuje pohybové aktivity ( cvičení, tanečky, kolektivní a pohybové hry ), hudební aktivity ( zpívánky, hudební nástroje ), výtvarné aktivity ( malování, lepení, stříhání, vyrábění ) a další zájmovou činnost. Děti se začlení do kolektivu, pomalu si zvykají na odloučení od maminky a učí se spolupráci a ohleduplnosti k ostatním. Při výběru aktivit je kladen důraz na vhodnost pro konkrétní věk a podporu v celkovém tělesném i duševním vývoji dítěte. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Podporujeme děti ve zvládání základních hygienických návyků, dohlížíme na dodržování pitného režimu a dbáme na bezpečnost dětí. Naším hlavním cílem je spokojené a usměvavé dítě.
  Termín PONDĚLÍ, STŘEDA A PÁTEK 8:30 - 12:30 - REZERVACE V SYSTÉMU NUTNÁ

  Aktuálně v miniškoličce v pondělí, středu i pátek najdete tetu Zdeňku, a to stále od 8:30 do 12:30. Zdenka Holadová vystudovala Specializaci v pedagogice na Univerzitě Jana Amose Komenského a je certifikovaná chůva. Pátým rokem v Pohádce vede kurzy tvoření a cvičení, druhým rokem pracuje i jako lektorka naší školičky. Od ledna 2019 si pro děti v rámci každého školkového dne připravila třicetiminutové hrátky s angličtinou, cena zůstává stejná - 350 Kč za dopoledne, permanentka na 10 vstupů 3000, rezervace v systému nutná.

  Cvičeníčko pro nejmenší 

  Hajánci - pro ležící miminka -  REZERVACE V SYSTÉMU NUTNÁ

  Opičky - pro chodící děti REZERVACE V SYSTÉMU NUTNÁ

  Broučci - pro lezoucí až chodící batolátka  REZERVACE V SYSTÉMU NUTNÁ

  Hajánky a Broučky vede Daniela Hlavatá a Opičky Bc.Zdenka Holadová 

  Šikulíček, Minišikulíček 

  Kurzy jsou  vedené maminkou Zdenkou Holadovou

  Šikulíček / Minišikulíček tvoření pro děti  REZERVACE V SYSTÉMU NUTNÁ

  nejmenším dětem pomáhají maminky, větší děti tvoří samy. Zkoušíme různé techniky (prstové a akrylové barvy, vodovky, pastelky, voskovky, fixy, samolepky, štětec, houbička, nůžky...), pracujeme s různým materiálem (papír, dřevo...) a vždy si vyrobíme něco hezkého a poučného na aktuální téma (roční období, svátky, zvyky a tradice.

  KURZY VEDENÉ LEKTORY 

  Tanečky s Hankou

  Aktivně se věnuje tanci od roku 1997, kdy začala navštěvovat taneční školy, kde později po absolvování lektorského kurzu začala i vyučovat (Taneční studio Mila Kral, Taneční a pohybové studio Adly Čumpelíkové, Centrum tance Praha). V roce 2003 otevřela vlastní taneční studio pro děti i dospělé v Jesenici, které aktivně působí dodnes. 

  Vlastní osvědčení o absolvování kurzu Pohyb dětí a s dětmi, Osvědčení o absolvování kurzu MBC /dětský pohybový systém/. Výuka může probíhat v češtině i v angličtině.

  Při taneční výuce dětí předškolního i školního věku se Hanka soustředí na základní pohybovou průpravu. Formou různých pohybových a tanečních her se děti učí vnímat své tělo a především rytmus.

  Předškolní děti po rozvičce s pomůckami /nafukovací míče, švihadla, kroužky, provázky, létající talíře, tenisové míčky, aj./ tančí s Hankou ve stylu "minidiscoshow", tedy hravé pohybové taneční písničky, prostřídané rytmickými vsuvkami, kdy se děti seznamují s různými nástroji /např. tamburínky, činelky, rolničky, zvonečky, bubínky, tyčky, apod./. To vše je doprovázeno pohybovými hrami /míčové hry, padák, skákací gumy, podbíhání a přeskakování lana - "hada", honěné, apod./ Závěrem jsou to vždy princezny s vyzdobenými korunkami, třpytkami a šátečky tančící se závoji či svícínky, apod.

  Kontakt: tel. 603813852 Email: hana.ne@volny.cz


  Helen Doron angličtina pro děti 

  Všechny kurzy Helen Doron English, bez ohledu na to, pro jakou věkovou skupinu byly navrženy, jsou založeny na čtyřech základních principech, které přispívají k nespornému úspěchu metody.

  Děláme z učení zábavu. Výuková metoda Helen Doron bere v potaz jedinečné přístupy dětí k výuce a používá hry, pohyb, hudbu a spoustu zábavy, aby tak maximalizovala přirozenou dětskou lásku k učení a tendenci absorbovat jazyk. Ať už tříměsíční, tříletí, desetiletí nebo sedmnáctiletí, děti a mládež si užívají naše hodiny, které jsou hojně strukturované, ale přesto za všech okolností zábavné a dynamické.

  Hudební škola Yamaha

  Online zápis na: www.yamahakurzy.cz

  Informace na tel.: 731 066 100

  Program HŠ YAMAHA "Robátka" je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Plyšový tuleň Robbie, který děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života - koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

  Doporučený věk: od 4 do 18 měsíc

  Program HŠ YAMAHA "První krůčky k hudbě" vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů-moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

  Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let

  Program HŠ YAMAHA "Rytmické krůčky" je již cílená hudební průprava pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti. K tomu slouží zejména: vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje, rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel, intonace pomocí solmizačních slabik, orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů, cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby. Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje...) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání. Veškeré hudební nástroje jsou dětem na výuku k dispozici, kromě flétny. Flétnu je třeba mít vlastní, a to nejen z hygienických důvodů, ale také kvůli domácí přípravě.

  Doporučený věk: 4-6 let


  Jóga úterý  večer v klubovně s Pavlou

  MÁTE DOTAZ ? 

  Dotazy na kurzy pište zde, my se vám ozveme co nejdříve zpět.