Burza - podzim 2018

Podzimní a zimní burza oblečení, hraček a sportovních potřeb 2.-3.11 


MANUÁL PRO PRODEJCE NA BURZE PODZIM 2018

Konání burzy -v pátek 2.11. od 15 do 19 hod. a v sobotu 3.11. od 9 do 13 hod.

1. SAMOSTATNÝ PRODEJCE

Pokud jste se rozhodli prodávat si věci sami, tzn. být po fyzicky na místě a postarat
se sami o prodej věcí ...

 • Registrujte se: burzapohadka@seznam.cz
 • Jednorázový poplatek pátek - 100 Kč, sobota - 50 Kč
 • Další instrukce: přijďte ve stanovený termín prodeje - nejpozději o 30 MIN. DŘÍVE
  rovnou do MC.

2. ZPROSTŘEDKOVANÝ PRODEJ

Pokud jste se rozhodli nechat věci prodat aktivními členy MC, čtěte prosím instrukce níže...

 • Registrujte se přes odkaz na webových stránkách burzapohadka@seznam.cz
 • bude Vám přidělen Váš osobní kód
 • Vyplňte formulář - seznam prodávaných věcí
  (vytištěný k dispozici v MC Pohádka Jesenice nebo ke stažení na www.mcpohadka.cz
 • Označte své zboží - VŠE, co prodáváte, každou položku z prodávaných věcí označte svým kódem, pořadovým číslem dle formuláře a cenou - VŽDY VE FORMÁTU: ( př. A?/1./50,- ) každá prodávaná věc takto získá svůj unikátní kód, což umožní přesnou identifikaci při prodeji ( nelze přijímat balíčky s označením á 5,- !)

Zboží
skládající se z více kusů
(př. tepláková souprava), které mají být prodány společně, sepněte spínacím špendlíkem atp., boty svažte.Ujistěte se, že je nalepený štítek s kódem, pořadovým číslem a cenou dobře přilepen; pokud hrozí  odlepení, připněte, prosím, štítek svíracím špendlíkem či zajistěte izolepou (identifikace zboží se ztracenými štítky je většinou možná, ale velmi zdlouhavá a velmi nám komplikuje průběh burzy) Ceny - velmi Vás žádáme, aby ceny byly zaokrouhleny na 10 nebo 5. Velmi nám to ulehčí celý prodej.

Zboží
přijímáme pouze pěkné, čisté, ve vhodném stavu k dalšímu použití.

 • přineste takto označené zboží a vyplněný formulář do MC Pohádka Jesenice, Budějovická 303 - PROSÍME POUZE v otevírací době MC Pohádka (mimo Miniškoličku) Případně po dohodě na tel. 739 063 142.  Zboží zde od Vás bude převzato a zkontrolováno dle seznamu
 • formulář se seznamem zboží zůstane v MC pro evidenci při prodeji a vrácení zboží
 • Poplatek: jako odměna pro AM bude následně (10% z prodeje)
 • Vyzvednutí zboží - termín bude upřesněn. Bude vám předáno neprodané zboží, kontrolované dle formuláře a z hodnoty prodaného zboží vám bude vyplaceno 90% zisku.