BURZA PODZIM 2019

MANUÁL PRO PRODEJCE NA BURZE - PODZIM 2019

Konání burzy PÁTEK 18.10. od 15 do 20 hod.

SOBOTA 19.10. od 12 do 14 hod. HRABÁRNA výprodej a MOŽNOST ROZEBRÁNÍ ODLOŽENÝCH VĚCÍ

· SAMOSTATNÝ PRODEJCE

Pokud jste se rozhodli prodávat si věci sami, tzn. být po fyzicky na místě a postarat se sami o prodej věcí ...

 • Registrujte se NA E-MAIL: burzapohadka@seznam.cz DO PŘEDMĚTU UVEDTE "PRODEJCE"
 • Jednorázový poplatek pátek - 150 Kč
 • Další instrukce: přijďte ve stanovený termín prodeje - NEJPOZDĚJI O 30 MIN. DŘÍVE

· ZPROSTŘEDKOVANÝ PRODEJ

Pokud jste se rozhodli nechat věci prodat aktivními členy MC, čtěte prosím instrukce níže...

 • Registrujte se NA E-MAIL: burzapohadka@seznam.cz DO PŘEDMĚTU UVEDTE "ZPROSTŘEDKOVANĚ"
 • bude Vám přidělen Váš osobní kód
 • Vyplňte formulář - seznam prodávaných věcí (vytištěný k dispozici v MC Pohádka Jesenice nebo ke stažení na www.mcpohadka.cz).
 • Označte své zboží - VŠE, co prodáváte, každou položku z prodávaných věcí označte svým kódem, pořadovým číslem dle formuláře a cenou - VŽDY VE FORMÁTU: ( př. A?/1./50,- ) každá prodávaná věc takto získá svůj unikátní kód, což umožní přesnou identifikaci při prodeji ( nelze přijímat balíčky s označením á 5,- !)

Zboží skládající se z více kusů ( př. tepláková souprava ), které mají být prodány společně, sepněte spínacím špendlíkem atp., boty svažte.

Ujistěte se, že je nalepený štítek s kódem, pořadovým číslem a cenou dobře přilepen; pokud hrozí odlepení, připněte, prosím, štítek svíracím špendlíkem či zajistěte izolepou (identifikace zboží se ztracenými štítky je většinou možná, ale velmi zdlouhavá a velmi nám komplikuje průběh burzy)

 • zboží, které se rozhodnete v případě neprodání ponechat maminkám sociálně slabším, uveďte do poznámky "DARUJI" TYTO VĚCI DÁME V SOBOTU RÁNO NA JEDNO MÍSTO A BUDOU K DISPOZICI K ROZEBRÁNÍ. POKUD SE NEROZEBEROU VŠECHNY, BUDOU ODVEZENY DO AZILOVÉHO DOMU.

Ceny - velmi Vás žádáme, aby ceny byly zaokrouhleny na 10 nebo 5. Velmi nám to ulehčí celý prodej.

 • přineste takto označené zboží a vyplněný formulář do MC Pohádka Jesenice, Budějovická 303 Z DŮVODU NEDOSTATEČNÝCH SKLADOVACÍCH PROSTOR V TERMÍNECH:

ČTVRTEK 17.10.12:00 - 13:00, 16:00 - 20:00, PÁTEK 18.10. 10:00 - 13:00.

 • formulář se seznamem zboží zůstane v MC pro evidenci při prodeji a vrácení zboží
 • Poplatek: 10% z prodeje
 • Vyzvednutí zboží - PONDĚLÍ 12:00 - 13:00, 16:00 - 20:00. Bude vám předáno neprodané zboží, zkontrolované dle formuláře a z hodnoty prodaného zboží vám bude vyplaceno 90%

V PŘÍPADĚ ŽE NESTIHNETE VYZVEDNOUT, POŠLETE SMS NA TEL.739 063 142 ( ČÍSLO, A TERMÍN VYZVEDNUTÍ) JINAK NEPRODANÉ VĚCI V ÚTERÝ ODVÁŽÍME. NEMÁME DOSTATEK SKLADOVACÍHO PROSTORU.

S těmito podmínkami souhlasíte v případě přihlášení a odevzdání formuláře.