Provozní řád

Provozní řád Mateřského centra Pohádka

 1. Každý návštěvník Mateřského centra (dále MC) Pohádka je povinen řídit se tímto provozním řádem. Tuto podmínku návštěvník MC potvrzuje vyplněním registračním lístku (u služby, označené vizitkou).
 2. Dospělý návštěvník MC nese odpovědnost za dítě (děti), se kterým(i) do centra přišel, a to po celou dobu pobytu dítěte (dětí) v MC. Rovněž ručí za své osobní věci.
 3. Do MC mohou přicházet pouze návštěvníci bez zjevných známek nemoci (dospělí i děti).
 4. Každá doprovodná osoba (matka, otec apod.) věnuje dostatečnou pozornost svému dítěti, aby minimalizovala riziko, že dítě způsobí úraz sobě či jinému dítěti. Zároveň dává pozor, aby dítě přistupovalo šetrně k zařízení mateřského centra (např. neničilo knížky, hračky aj.). Doprovodná osoba se zavazuje nahradit případnou škodu na hračkách nebo rozbitém zařízení MC.
 5. Každá doprovodná osoba je povinna zaplatit vstupné podle platné sazby za děti, které do centra přivedla. Po zaplacení má nárok zúčastnit se s dětmi programu v mateřském centru a využívat jeho zařízení. Za mírný poplatek je možnost zakoupení kávy, čaje aj. dle aktuální nabídky. Po konzumaci občerstvení je povinností každého umýt po sobě a dětech nádobí, příp. se na společném úklidu dohodnout s ostatními. Doprovodné osoby rovněž ručí za úklid hraček, které děti používaly.
 6. V prostorách MC je nutné zouvat se z obuvi, ve které chodíte venku.
 7. V celé budově je zakázáno kouřit!
 8. Na WC doprovázejí děti vždy dospělí, pro nejmenší je možné použít nočník umístěný na WC.
 9. Doprovodné osoby dávají rovněž pozor, aby děti neběhaly mimo prostory mateřského centra.
 10. Doprovodné osoby důsledně dbají na to, aby děti konzumovaly jídlo a pití pouze na místě k tomu určeném, mimo hernu.
 11. Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, obracejte se na maminku, která je pověřena službou.
 12. Lékárnička první pomoci je k dispozici u maminky pověřené službou, základní obvazový materiál a desinfekční prostředky najdete také na stěně v koupelně. Spotřebovaný materiál nahlaste, prosíme, službě.

Tento organizační řád nabývá platnosti 27.1.2016


VYTVOŘENÍ REZERVACE V SYSTÉMU JE ZÁVAZNÉ. POKUD NEMŮŽETE PŘIJÍT, REZERVACI ZRUŠTE NEBO KONTAKTUJTE LEKTORY ZDE: mcpohadka@email.cz. 

V PŘÍPADĚ NEOMLUVENÍ BUDEME ÚČTOVAT PLNOU ČÁSTKU. KONTAKT:
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky