Mateřské centrum Pohádka Jesenice u Prahy z.s.

je nezisková organizace vedena převážně rodiči na mateřské dovolené. Provoz centra je částečně zajištěn z prostředků získaných z dotací a sponzorských darů.

Kdo jsme ?

 • Maminky na mateřské dovolené, které mají potřebu se setkávat a společně se věnovat svým dětem
 • Rodiče dětí žijící v Jesenici a okolí, kteří chtějí žít aktivně v místě svého bydliště
 • Dobrovolníci, kteří pomáhají s chodem centra bez nároku na odměnu

Co děláme ?

 • Nabízíme bezpečné a harmonické zázemí dětem, maminkám i celým rodinám při společných aktivitách
 • Podporujeme komunitní život v Jesenici
 • Uspokojujeme přirozené potřeby dětí a maminek na mateřské dovolené
 • Posilujeme hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů
 • Podílíme se na kulturním vyžití ve městě

Řídíme se Etickým kodexem Sítě MC, který garantuje, že členská organizace MC Pohádka z.s. není zřízena za účelem vytváření zisku.

Hlavní poslání a cíle

 • Aktivní trávení volného času rodičů s dětmi nejen na mateřské dovolené
 • Podpora výchovných dovedností rodičů a všestranného rozvoje dítěte
 • Poradenství pro rodiče a jejich děti
 • Prevence sociální izolace rodičů na MD, prevence kriminality a vandalismu
 • Podpora seberealizace (vedení kursů či programů) rodičů na MD pro usnadnění návratu maminek z MD na pracovní trh
 • Rozvíjení sociálních kontaktů a dovedností našich nejmenších

Co je mateřské centrum

Mateřské centrum (dále jen MC) je nezisková organizace, místo, které je otevřené především všem maminkám, tatínkům, prarodičům a jejich dětem.

 • zřizují ho maminky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jeho samosprávě a zajišťují programy
 • umožňuje maminkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají
 • nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství
 • děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji maminku v jiné roli než v domácnosti
 • neformální charakter a pomáhá nalézat nové přátele
 • vzniká dobrovolnou činností občanů a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a posiluje mateřskou roli ženy
 • v MC se učí rodiny využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality
 • pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí
 • založení spolku, shánění prostorů a peněz, budování samosprávy MC, koncipování a zajišťování programů, starost o public relation, fundraising vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. To všechno se musejí ženy provozující naučit
KONTAKT:
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky