Ceník

Využití herny MC ( komunitní setkávání pro veřejnost)

Dle otevírací doby hrničky.

Hernička je pro účastníky kurzů po a před kurzem zdarma.

/ Poplatek - cena za 1 dítě. Z poplatku hradíme především hygienické potřeby /

30 Kč

Dětské oslavy ( společenská klubovna,sociální zařízení,kuchyňka od 1.12.)

Pronájem prostor MC NEBO společenské klubovny / na oslavy narozenin ( 3 hodiny ). Cena nezahrnuje úklid prostor.

500 Kč

Úklid prostor po oslavách

300 Kč

1 hodina využití prostor MC

( 1 učebna, sociální zařízení, kuchyňka )                    Kurzy, konzultace, terapie, školení, besedy

250 Kč