Ceník

Dětské oslavy ( společenská klubovna,sociální zařízení,kuchyňka )

Pronájem prostor MC NEBO společenské klubovny / na oslavy narozenin ( 3 hodiny ). Cena nezahrnuje úklid prostor.

500 Kč

Úklid prostor po oslavách

300 Kč

1 hodina využití prostor MC

( 1 učebna, sociální zařízení, kuchyňka )                    Kurzy, konzultace, terapie, školení, besedy

250 Kč

Miniklub hlídání (školička) 

Předplatné 10 vstupů 3.000,-Kč nebo jednorázově za dopoledne

350 Kč

Hajánci, Broučci, Opičky 

Předplatné 10 vstupů 900,-Kč nebo jednorázově 

110 Kč

Minišikulíček/ Šikulíček/ Všeználek 

Předplatné 10 vstupů 900,-Kč nebo jednorázově

110 Kč