PROJEKT SPOKOJENÁ RODINA 

SPOKOJENÁ RODINA

Spokojená rodina nejen na mateřské!

"Mateřská centra jsou mosty, které propojují společenskou zodpovědnost se zodpovědností rodinnou. Jsou to nositelé hodnot, dobrovolnictví, podpory a neměnného hlasu pro zachování rodiny."

Naše mateřské centrum od roku 2007 posiluje občanský život komunity v Jesenici, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny. Umožňuje veřejnosti celoročně vzájemně se společensky neformálně stýkat, předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života.

Naše práce je postavena na dobrovolnictví, na lásce a úctě k rodině.

Proč spokojená rodina

  • Spokojená rodina je ta, která má podporu, může se na někoho obrátit se svým problémem, někdo ji naslouchá a poskytuje pomoc a oporu.
  • Spokojená rodina je aktivní a užívá si svůj volný čas se svými blízkými.
  • Spokojená rodina tráví svůj volný čas s rodinou smysluplně, i když není vázána na členství a úhradu poplatků.
  • Spokojená rodina je ta, která se může něčemu přiučit, která se může rozvíjet.
  • Spokojená rodina sdílí radosti i starosti a má kde a s kým.
  • Spokojená rodina je tam, kde se cítí bezpečně.
  • Spokojená rodina chce řešit své problémy a chce být součástí komunity.
  • Spokojená rodina chce bydlet spokojeně se svou rodinou ve městě, kde je podporována.

Projekt Spokojená rodina vznikl v roce 2017 a má za cíl pomoci podporovat aktivní život rodin v Jesenici, rozvoj kulturního a společenského života organizováním mimořádných aktivit a zábavných programů pro širokou veřejnost, nad rámec běžné činnosti spolku. Mapujeme od rodin názorovou škálu a získáváme zpětnou vazbu, a to osobním sdílením nebo skupinovou komunikací, předáváme podněty k řešení a jsme nápomocni ke zlepšení života ve městě. Dotaci města čerpáme výhradně pro tento projekt, není použita na aktivity v centru, pro členy spolku. Aktivní rodiče, členové spolku, naopak dobrovolně aktivity pro širokou veřejnost "Spokojené rodiny", ve svém volném čase organizují. Jedná se tedy skutečně o samostatný projekt, bez výběru vstupného, pro širokou veřejnost nenavštěvující MC.

Cíl pro rok 2021

Spokojená rodina na podporu rodinám "nejen na mateřské" napříč generacemi

zaměříme se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby. V letošním roce chceme být rodinám nápomocni také více jako podpora v oblasti bezpečnostní, sociální a psychické.

Poukazujeme na důležitost podporovat rodiny v každé životní fázi. Naší cílovou skupinou projektu nejsou jen miminka a novopečení rodiče.

Spokojená rodina usiluje o podporu všech rodin a jejích členů, a to dětí všech věkových kategorií, rodičů i prarodičů. Stejně tak, jako je důležitá úloha rodičovství při narození dítěte, je důležitá při výchově teenagerů. Rodičovství je nutné budovat a podporovat po celý život, nejen na mateřské dovolené. 

SPOKOJENÁ RODINA - SOCIÁLNÍ PODPORA NAPŘÍČ GENERACEMI 

Aktivní maminka Terka Plívová 

Terka s rodinou žije v Horních Jirčanech. Má dvě malé děti a vystudovánu VOŠ sociálně právní a následně VŠ v oborech Andragogika a Sociální práce. Rozhodla se být nápomocna rodičům i celým rodinám napříč generacím a u nás v Pohádce zajišťovat v rámci projektu Spokojená rodina poradenství a co nejvíce pomáhat mírnit sociální problémy, a to nejen ty, pramenící ze situace kolem Covidu, ale i další soc. problémy, které můžete řešit. Je připravena pomoci v rámci sociální pomoci maminkám, rodinám, seniorům - všem sousedům, kteří budou potřebovat jakkoliv pomoci a poradit na poli sociální práce.  

V současné době je ta situace ještě těžší vlivem pandemie. Sociální izolace i nemožnost cestovat nám - rodičům i celým rodinám - život neusnadňují, do toho se mnozí vyrovnávají s následky nemoci, úmrtím blízkých, ztrátě zaměstnání, finanční tísni atd. Dopady pociťují nejen dospělí, ale i děti.  Neváhejte se proto na ní obrátit s dotazem, ráda pomůže, poradí! 

Kontakt:  tereza.plivova@seznam.cz


KONTAKT:
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky